Započeli radovi na obnovi krova stare škole u Kučama

Plemenita opčina turopoljska ove je godine aplicirala na natječaje s ciljem zaštite i obnove Stare škole u Kučama, a po provedenim natječajima odobrena su nam sredstva kroz dva natječaja –

Share

Turopoljski banderij uključio se u snimanje promotivnog filma o Turopoljskoj podgutnici – preteči kravate. Upravo je vojska iz Turopolja, smatra se, donijela rubac oko vrata sve do Pariza gdje je

Share
Turopoljsko Jurjevo 2012 video

Kako smo obilježili Turopoljsko Jurjevo 2012 u Lukavec gradu pogledajte u video materijalu.

Share