Na ovim stranicama pronađite zanimljivosti iz povijesti Plemenite opčine turopoljske.

740 godina od pravnog osnutka Plemenite opčine turopoljske

QUARTA PUELLARIS PO OBIČAJNOM PRAVU TUROPOLJA (13.-16.STOLJEĆE), dr. Magdalena Apostolova Maršavelski

O lažljivim, prevrtljivim i rebelirajućim Turopoljcima, Ivan Rožić

Plemenita opčina turopoljska i velikogoričko sajmište 1860. – 1899., prof. Hrvoje Malčić

“Povijest Plemenite opčine Turopolja, svezak I”, Emilij Laszowski (POT,1910.g.)

„Brigljevići – župani turopoljski“, dr. Branko Dubravica, Ljetopis GVG ´07

„Lukavec prije Lukavca“, Ivan Knežević, Ljetopis GVG ´07

„Kako je smijenjen župan turopoljski dr. Ljudevit Josipović u prevratu 1918.g.“, dr. Branko Dubravica, Ljetopis GVG 2008

„Kako je nakon sedam stoljeća nestala zemljišna zajednica Plemenita opčina turopoljska“ (Posljednji turopoljski komeš Mijo Pučko), prof.dr.sc. Branko Dubravica, Ljetopis GVG 2009

„Red iliti način reštauracije oficerov plemenite občine Turovoga polja 1735. i 1749.“, dr.sc. Alojz Jembrih, Ljetopis GVG 2009

„Prikaz turopoljskog spravišča 1989.“, mr. Zdravko pl. Lučić, Ljetopis GVG 2009

„Kratka povijest Turopolja“, mr. Zdravko pl. Lučić, Ljetopis GVG 2010

„Povijesno oružje banderija Plemenite opčine turopoljske“, Radovije Jovičić, Ljetopis GVG 2010

„Turopolje – najstarija republika u Europi“, prof.dr.sc.Branko Dubravica, Ljetopis GVG 2010

„Dosad najstariji kajkavski tekst nastao je u kuriji Kuče“, prof.dr.sc. Alojz Jembrih

„Turopoljci u doba bana Jelačića“, prof.dr.sc. Branko Dubravica, Ljetopis GVG 2011

„Europi pripadamo oduvijek“, dr.sc. Agneza Szabo, Ljetopis GVG 2012

„Šandor Brešćenski i Zaokon o uređenju Plemenite općine Turopolja“, prof.dr.sc. Branko Dubravica, Ljetopis GVG 2012

„Put europske vojske kroz Turopolje 1593.“, Radivoje Jovičić, Ljetopis GVG 2012

„Sv. Lucija i sv. Juraj“, prof.dr. Agneza Szabo, Ljetopis GVG 2013

„Zastava (bander)“, Božidar Pavišić, Ljetopis GVG 2014

 

“Povijesni spomenici plem.općine Turopolja, svezak I”, Emilij Laszowsky, POT 1904.g (latinski, dokumenti 1225-1446)