Potpore Grada za uzgajivače turopoljske svinje

Potpore Grada za uzgajivače turopoljske svinje

Grad Velika Gorica je temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine raspisao Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini. Potpore mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac).

Pod potporama se podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja svinja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta i prasilišta, obilježavanje i kastriranje svinja, te ostale troškove.

Korisnici mogu ostvariti 500,00 kn po grlu svinje, ali ne više od 37.500,00 kuna po jednom korisniku i 300,00 kn po grlu konja, ali ne više od 5.000,00 kuna po korisniku.

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
– imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
– životinje moraju biti upisane u JRDŽ ( Jedinstveni Registar domaćih životinja);
– imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu.

Natječaj je otvoren do 30.9.2017., odnosno do utroška sredstava. Sve informacije mogu se dobiti OVDJE ili u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

– Zalaganjem Plemenite opčine turopoljske od strane Grada Velike Gorice prepoznata je potreba da se gradska potpora za revitalizaciju uzgoja turopoljske svinje proširi na sve registrirane uzgajivače, a ne kao što je to sada bilo samo prema POT-u. Želimo da to doista bude poticaj proširenju uzgoja kako bi OPG-i s našeg područja imali što više turopoljskih pajceka te kroz preradu u suhomesnate proizvode bili pokretač pozitivnih trendova koji će ojačati ne samo poljoprivredu, već kroz ponudu autohtonih jela u ugostiteljstvu  i turizam – poručuje župan Juraj Odrčić.

Juraj

Leave a reply