Plemenita opčina turopoljska sa 600-tinjak članova jedna je od najvećih udruga u Velikoj Gorici. Stoga su i njene aktivnosti, usmjerene ka očuvanju turopoljske kulturne i povijesne baštine, vrlo raznolike. Na

Share