Kajkavska meša u subotu 3.listopada

Kajkavska meša u subotu 3.listopada

Pozivlemo Vas na

vu župne cirkve Majke Božje Snežne vu Dubrancu
subota, 3. listopada 2015.
18.00 – ob šeste vure navečer

poleg stare navade slavne Nadbiškupije zagrebečke v starem
horvatskem kajkavskem jeziku znovič spravljena po mešniku
dr. Zvonimiru Kurečiću
popevani del zvodi gradski pevački zbor “Franjo pl. Lučić”
z Velike Gorice, ravnatelica Dubravka Veliki

Pre meše vu 5 vur bude predavanje:
Vid Balog: Kajkavski molitvenici kroz stoljeća
Mario Jembrih: Međunarodno priznanje kajkavskog jezika

Plemenita opčina turopoljska

Juraj

Leave a reply