Započeli radovi na obnovi krova stare škole u Kučama

Započeli radovi na obnovi krova stare škole u Kučama

Plemenita opčina turopoljska ove je godine aplicirala na natječaje s ciljem zaštite i obnove Stare škole u Kučama, a po provedenim natječajima odobrena su nam sredstva kroz dva natječaja – Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

S tim sredstvima potpuno će se urediti krovište stare škole što uključuje skidanje cijeloga pokrova, popravak krovne kontrukcije, zamjena dotrajalog crijepa, sanacija dimnjaka i drugo. S obzirom da je primjećeno da je na jednom dijelu krovišta došlo do prokišnjavanja, a što je angažmanom Plemenite sučije Kuče “pokrpano”, zaključili smo da je prioritet upravo uređenje krova. U manjim radovima će se riješiti i odvod kišnice kako ne bi oštećivao temelje objekta.  POT je prošle godine na sličan način, pod pratnjom konzervatora, obnovio stolariju-prozore na staroj školi, ove godine nastavljamo s krovištem, a što nam daje za pravo vjerovati da ćemo i u sljedećim godinama imati podršku kako bi se definirala konačna funkcija ovog kulturnog dobra.

Radovi sanacije se vrše prema dokumentaciji koju je izradila ovlaštena tvrtka “Arhitektura Leder”. Prema toj dokumentaciji ukupni radovi sanacije cijele škole predviđaju troškove u iznosu 250 tisuća kuna(+PDV) – demontaža dijelova koji nisu pripadajući vremenu i stilu objekta (jedno vrijeme je unutra bio i kafić i kino), popravak podnih, zidnih i stropnih konstrukcija, stolarija, zamjena pristupnog trijema i drugo, te naravno rekonstrukcija krova koja se sada izvodi. Ovim radovima riješit ćemo najbitniju stavku – krov, iako radovi čine 1/4 potrebitih sredstava za ukupnu sanaciju objekta oni su ključni da daljnja ulaganja imaju smisla.

Ovim putem se zahvaljujemo Konzervatorskom odjelu iz Zagreba, višoj stručnoj savjetnici Ani Mlinar sa suradnicima, koji nas prate i podržavaju kroz sve projekte. Naravno, ništa ne bi bilo moguće bez financiranja, ne samo Ministarstva kulture i Zagrebačke županije, već i Grada Velike Gorice koji je financirao kvalitetnu dokumentaciju po kojoj će se ubuduće vršiti svi radovi.

Plemenita opčina turopoljska, kao zavičajna udruga, drži da svojim angažmanom mora poticati na sačuvanje tradicijske arhitekture te upravom ovim primjerom to i pokazujemo.

Prije početka radova Staru drvenu školu u Kučama posjetila je i ekipa Kronika Velike Gorice (od 6:45)

Juraj

Leave a reply