Home » Novosti »

Plemenita opčina turopoljska

Udruga Zemljišna zajednica Plemenite opčine turopoljske današnja je sljednica Plemenite opčine turopoljske koja je na području Turopolja od davnina nositelj gospodarskog, prosvjetnog i drugih vidova života. Nastajanje je krenulo 1225. godine kada je kralj Bela IV. neke Turopoljce izuzeo ispod službe gradu Zagrebu i učinio ih slobodnim plemićima.
 

Potpore Grada za uzgajivače turopoljske svinje

Grad Velika Gorica je temeljem Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2018. godine raspisao Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini. Potpore mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva za uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski posavac).

Pod potporama se podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja svinja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta i prasilišta, obilježavanje i kastriranje svinja, te ostale troškove.

Korisnici mogu ostvariti 500,00 kn po grlu svinje, ali ne više od 37.500,00 kuna po jednom korisniku i 300,00 kn po grlu konja, ali ne više od 5.000,00 kuna po korisniku.

Natječaju za dobivanje potpore male vrijednosti mogu pristupiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- životinje moraju biti upisane u JRDŽ ( Jedinstveni Registar domaćih životinja);
- imaju dokaz o obavljenom ulaganju za koje traže potporu.

Natječaj je otvoren do 30.9.2017., odnosno do utroška sredstava. Sve informacije mogu se dobiti OVDJE ili u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

- Zalaganjem Plemenite opčine turopoljske od strane Grada Velike Gorice prepoznata je potreba da se gradska potpora za revitalizaciju uzgoja turopoljske svinje proširi na sve registrirane uzgajivače, a ne kao što je to sada bilo samo prema POT-u. Želimo da to doista bude poticaj proširenju uzgoja kako bi OPG-i s našeg područja imali što više turopoljskih pajceka te kroz preradu u suhomesnate proizvode bili pokretač pozitivnih trendova koji će ojačati ne samo poljoprivredu, već kroz ponudu autohtonih jela u ugostiteljstvu  i turizam – poručuje župan Juraj Odrčić.

 
 
 

Povrat oduzete imovine zemljišnim zajednicama

Plemenita opčina turopoljska jedan je od predvodnika u zahtjevima za povratom imovine oduzete zemljišnjim zajednicama 1947. godine za vrijeme komunističke vladavine pod općom nacionalizacijom. Surađujemo s drugim zemljišnjim zajednicama te održavamo kontakte sa saborskim zastupnicima kako bi se kroz Hrvatski sabor omogućio povrat oduzete imovine.
 
 

Turopoljski banderij

Turopoljski banderij povijesna je vojna postrojba turopoljskog kraja najpoznatija po rubcu koji nosi oko vrata - podgutnici, koju su djevojke i žene vezale svojim muškarcima pred putovanje u bitku da ih podsjeća na dom. Taj rubac je vojska donijela u Tridesetogodišnjem ratu do Pariza gdje ga je primjetio i Luj XIV te nazvao to vezanje marame A la Croat. Vjeruje se da je to preteča današnjoj kravati.
 
 

Očuvanje Turopoljske svinje

Plemenita opčina turopoljska ovlaštena je udruga za uzgoj autohtone hrvatske pasmine Turopoljske svinje koju krase vrijedne nutricionističke osobine. Kroz udrugu djeluje Sekcija uzgajivača turopoljske svinje koja okuplja desetak uzgajivača.