Turopoljski banderij u filmu o Turopoljskoj podgutnici

Turopoljski banderij u filmu o Turopoljskoj podgutnici

Turopoljski banderij uključio se u snimanje promotivnog filma o Turopoljskoj podgutnici – preteči kravate. Upravo je vojska iz Turopolja, smatra se, donijela rubac oko vrata sve do Pariza gdje je ovaj modni detalj primjećen, a kasnije se proširio cijelim svijetom  u obliku današnje kravate.

 

Juraj

Leave a reply